Vazni telefoni


Telefonski broj za Beograd u domaćem (nacionalnom) saobraćaju je 011.

Telefonski broj za Srbiju u međunarodnom saobraćaju je 381.

Ukoliko pozivate  Beograda iz inostranstva, treba okrenuti odgovarajući međunarodni kod, npr. 00, potom pozivni broj za Srbiju 381 i pozivni broj grada (bez početne 0) 11.

Za pozivanje inostranstva iz Beograda treba okrenuti međunarodni kod 00, zatim pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez 0) i, na kraju, telefonski broj pretplatnika.

Važni telefoni

 • Policija – 192
 • Vatrogasci – 193
 • Hitna pomoć – 194
 • Tačno vreme – 195
 • Brojevi pretplatnika – 11811
 • Buđenje  19811
 • Predaja telegrama telefonom – 1961
 • Prijava međunarodnih razgovora – 19011
 • AMSS pomoć na putu – 1987
 • Služba za obaveštavanje i uzbunjivanje – 1985
 • Razne informacije – 19812
 • Ekspresna pošta (EMS) – 19809
 • Verski praznici, vremenska prognoza i loto – 19822