Uslovi korišćenja


Dobrodošli u Apartmani Beograd – City Break Apartmani!

Ovi uslovi i pravila opisuju pravila i propise za korišćenje veb sajta City Break Apartmana, koji se nalazi na www.citi-break.rs.

Pristupanjem ovom sajtu pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Nemojte nastaviti koristiti Apartmani Beograd – Citz Break Apartments ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama navedenim na ovoj stranici. Naši Uslovi i Uslovi su kreirani uz pomoć Generatora Uslova i Uslova i Šablona Politike Privatnosti.

Sledeća terminologija se odnosi na ove Uslove, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju od odgovornosti i sve Ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovom veb sajtu iu skladu je sa uslovima kompanije. „Kompanija“, „Mi sami“, „Mi“, „Naš“ i „Nas“, odnosi se na našu Društvo. „Stranka“, „Stranke“, ili „Nas“, odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnih za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprimjereniji način za izričitu svrhu zadovoljavanja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Društva, u skladu sa i podleže važećem zakonu Holandije. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, kapitalizaciji i / ili on / ona ili oni, smatraju se zamenljivim i stoga se odnose na iste.

Cookies
Mi koristimo kolačiće. Pristupanjem Apartmani Beograd – City Break Apartmani, pristali ste da koristite kolačiće u skladu sa Politikom privatnosti Citi Break Apartmana.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće kako bi nam omogućili da dohvatimo korisničke detalje za svaku posjetu. Kolačiće se koriste na našoj veb stranici kako bi se omogućilo funkcionalnost određenih područja kako bi se olakšalo ljudima koji posjećuju našu veb stranicu. Neki od naših partnerskih / reklamnih partnera takođe mogu koristiti kolačiće. Pročitaj te više o Pravilima Kolačića.

Licenca

Ukoliko nije drugačije navedeno, City Break apartmani i / ili njegovi davatelji licenci poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Apartmani Beograd – City Break Apartments. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovo možete pristupiti iz Apartmani Beograd – City Break Apartmani za ličnu upotrebu podložno ograničenjima navedenim u ovim uslovima.

Ne smeš:

Objavite materijal iz Apartmani Beograd – City Break Apartments
Prodaja, iznajmljivanje ili pod-licencni materijal od Apartmani Beograd – City Break Apartments
Reprodukujte, kopirajte ili kopirajte materijal iz Apartmani Beograd – City Break Apartments
Redistribuirajte sadržaj iz Apartmani Beograd – City Break Apartments
Ovaj Sporazum će početi na dan ovog Ugovora.

Dijelovi ove veb stranice pružaju korisnicima mogućnost postavljanja i razmjene mišljenja i informacija u određenim područjima veb stranice. City Break Apartments ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare prije njihovog prisustva na veb stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja City Break Apartmana, njegovih agenata i / ili filijala. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja postavlja svoje stavove i mišljenja. U meri koja je dozvoljena važećim zakonima, City Break Apartments neće biti odgovorni za komentare ili za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrokovane i / ili pretrpljene kao rezultat bilo kakve upotrebe i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara na ovoj veb stranici.

City Break Apartments zadržava pravo da prati sve komentare i uklanja sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili prouzrokovati kršenje ovih uslova.

Vi garantujete i zastupate:

Imate pravo da postavljate komentare na našoj veb stranici i da imate sve potrebne licence i saglasnosti da to učinite;
Komentari ne krše nikakva prava intelektualne svojine, uključujući, bez ograničenja, autorska prava, patent ili žig bilo koje treće strane;
Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, uvredljiv, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
Komentari se neće koristiti za traženje ili promovisanje poslovnih ili običajnih ili trenutnih komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.
Ovim putem dajete City Break Apartments neekskluzivnu licencu za korišćenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koje Vaše komentare u bilo kojem obliku, formatu ili medijima.

Hiperlink na naš sadržaj

Sledeće organizacije mogu da se povežu na naš veb sajt bez prethodnog pismenog odobrenja:

Vladine agencije;
Pretraživači;
Nevs organisations;
Online distributeri kataloga mogu da se povežu na naš vebsajt na isti način kao što su hiperpovezani na veb sajtove drugih navedenih preduzeća; i
Širok sistem akreditiranih preduzeća, osim traženja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje ne smiju povezivati na našu veb stranicu.
Ove organizacije mogu da se povežu sa našom početnom stranicom, publikacijama ili drugim informacijama na vebsajtu sve dok veza: (a) nije ni na koji način varljiva; (b) ne lažno implicira sponzorstvo, odobravanje ili odobravanje povezujuće strane i njenih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst lokacije povezne strane.

Možemo da razmotrimo i odobrimo druge zahteve za povezivanje od sledećih vrsta organizacija:

poznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija;
dot.com communiti sites;
udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
distributeri online direktorijuma;
internet portali;
računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
obrazovne institucije i trgovinska udruženja.
Mi ćemo odobriti zahteve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema nama ili prema našim akreditovanim preduzećima; (b) organizacija nema negativnu evidenciju kod nas; (c) korist od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsustvo Citi Break apartmana; i (d) veza je u kontekstu općih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu se povezati sa našom početnom stranicom sve dok veza: (a) nije ni na koji način varljiva; (b) ne lažno implicira sponzorstvo, odobravanje ili odobravanje povezujuće strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst lokacije povezne strane.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 gore i zainteresirani ste za povezivanje s našom veb stranicom, morate nas obavijestiti slanjem e-maila na Citi Break Apartments. Navedite svoje ime, ime vaše organizacije, podatke za kontakt kao i URL vaše lokacije, listu svih URL-ova sa kojih želite da se povežete sa našim veb-sajtom i listu URL-ova na našoj veb-lokaciji na koje želite link. Sačekajte 2-3 nedelje da dobijete odgovor.

Odobrene organizacije mogu da se vežu na naš veb sajt na sledeći način:

Korišćenjem našeg korporativnog naziva; ili
Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa koji je povezan; ili
Korišćenjem bilo kog drugog opisa našeg veb sajta koji je povezan sa tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na sajtu povezivača.
Neće se dozvoliti upotreba logotipa Citi Break Apartmana ili drugih umjetničkih djela za povezivanje bez ugovora o licenciranju zaštitnog znaka.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole, ne smete stvarati okvire oko naših Veb stranica koje na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled našeg veb sajta.

Odgovornost za sadržaj

Mi nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na Vašoj veb stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih potraživanja koja se povećavaju na Vašoj veb stranici. Nijedan link (e) ne bi trebalo da se pojavljuje na bilo kom veb sajtu koji se može tumačiti kao klevetnički, opsceni ili kriminalni, ili koji krši, inače krši, ili zagovara kršenje ili drugo kršenje prava trećih lica.

Vaša privatnost

Pročitajte Politiku privatnosti

Rezervacija prava

Zadržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve linkove ili bilo koji poseban link na naš sajt. Odobravate da odmah uklonite sve linkove na našu veb stranicu na zahtjev. Takođe zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove odredbe i uslove i poveže politiku. Stalnim povezivanjem na naš vebsajt, pristajete da budete obavezani da poštujete ove uslove i uslove povezivanja.

Uklanjanje linkova sa našeg sajta

Ako na bilo kom sajtu pronađete bilo koji link koji je uvredljiv iz bilo kog razloga, slobodno nas kontaktirajte i obavestite nas u svakom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo obavezni da odgovorimo ili da vam odgovorimo direktno.

Mi ne osiguravamo da su informacije na ovoj veb stranici ispravne, ne jamčimo njihovu potpunost ili točnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da veb stranica ostane dostupna ili da se materijal na veb stranici ažurira.

Disclaimer

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na naš veb sajt i korišćenje ovog veb sajta. Ništa u ovom odricanju neće:

ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za smrt ili ličnu povredu;
ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
ograničiti bilo koju od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
isključiti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje možda nisu isključene prema važećem zakonu.
Ograničenja i zabrane odgovornosti navedene u ovom Odjeljku i drugdje u ovom odricanju od odgovornosti: (a) podliježu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja, uključujući obaveze koje proizlaze iz ugovora, u deliktu i za kršenje zakonske dužnosti.

Sve dok se veb stranica i informacije i usluge na veb stranici pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenje bilo koje prirode.