Parking u Beogradu


Parkiranje u Beogradu je organizovano po zonama. Prva zona je obeležena crvenom bojom, dozvoljeno je najduže jedan sat. Druga zona  je obeležena žutom bojom, dozvoljeno parkiranje je dva sata, dok parkiranje u trećoj zoni, dozvoljeno tri sata i ta zona je obelezena zelenom bojom.

Parking možete da platite slanjem sms poruke mobilnim telefonom, treba samo da posaljete broj svoje registracije na broj 9111, za prvu zonu, broj 9112 za drugu zonu ili broj 9113 za treću zonu.

Parking je moguce platiti i pomoću parking karte koju možete da kupite u kioscima – parking karta se popuni i ostavi u kolima na vidnom mestu. Beograd poseduje i osam javnih garaža.